Vystoupení dětský den na Boleváku

Vystoupení dětský den na Boleváku

Vystoupení se zúčastnily naše mini disco skupinky Red dragons a Aladin, dále se představil mix disco sól a duet.